Regulamin Sklepu Internetowego GovArticle

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy GovArticle, dostępny pod adresem internetowym www.govarticle.pl prowadzony jest przez Grupa Best Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Łukowa 9/26, 02-767 Warszawa, NIP: 5213658370, REGON: 146923912, KRS: 0000481900.
 2. Sklep specjalizuje się w sprzedaży cyfrowej oprogramowania przeznaczonego dla systemu CMS Joomla.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawiera informacje o prawach i obowiązkach Kupującego oraz Sprzedawcy.

§2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Grupa Best Sp. z o.o.
 3. Produkt – oprogramowanie do systemu CMS Joomla! bądź bazujące na Joomla! oferowane przez Sklep.
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana między Klientem a Sprzedawcą.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep sprzedaje oprogramowanie w formie cyfrowej, które jest dostępne do pobrania przez Kupującego po zaksięgowaniu płatności.

§4 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia na Produkty można składać 24 godziny na dobę przez stronę internetową Sklepu.
 2. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, Klient otrzymuje na adres e-mail podany w zamówieniu link do pobrania Produktu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą płatniczą za datę dokonania płatności uznaje się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§5 Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki, w tym VAT.
 2. Klient może dokonać płatności za pomocą systemu szybkich płatność online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 3. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

  Inne formy płatności:
  * Blik
  * Szybkie płatności online
  * Przelew tradycyjny
 4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od momentu zarejestrowania wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu. Od Klienta wymagane jest podanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT zgodnie z aktualnymi przepisami. Klient zgadza się na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Ze względu na fakt, że dostarczane są treści cyfrowe nie zawarte na nośniku materialnym, w momencie pobrania pliku produktu konsument traci możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość przed upłynięciem 14 dni.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego oprogramowania można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@govarticle.pl.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na stronie Sklepu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu są realizowane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do Sklepu
  Scroll to Top